ارزش افزوده معدنکاری از کشور خارج می‌شود

icon-date.png 29 شنبه 06 1393 icon-comment.png 1

به گزارش ماين نيوز، محمدتقی کره‌ای تصریح کرد: بخش معدن برخلاف نفت قابل بازیافت است و در شرایط تحریم می تواند بدون کمترین مشکل، توسعه پیدا کنند و این نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح است.

بیشتر بخوانید

فولاد مبارکه برداشت آب را به ۲۳ میلیون مترمکعب کاه...

icon-date.png 29 شنبه 06 1393 icon-comment.png 1

به گزارش ماین نیوز، بهرام سبحانی درجلسه کمیته مدیریت شرکت افزود: قراربود طبق قرارداد اولیه برای تولید 4.2 میلیون تن دراین شرکت 40 میلیون مترمکعب آب تا پایان خط نورد سرد بدون داشتن خطوط رنگی، گالوان

بیشتر بخوانید